torsdag 29 april 2010

HANDELSBANKENS BOLAGSSTÄMMA

Handelsbanken hade sin bolagsstämma i dag. Inga problem, inga märkvärdiga inlägg från auditoriet. Revisor Stefan Holmström var närmast förlägen över att bara behöva läsa de sista raderna i revisionsberättelsen, så han passade på att göra en liten exposé över hur revisionsarbetet bedrivs i banken. Och som för att få tiden att gå läste han upp hela revisionsberättelsen med alla dess trivialiteter om att revisionsarbetet utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige, något som Jan Wallander ironiserade över vid förra årets bolagsstämma.

Vi saknade Jan Wallander i år, men hans ande svävade ändå över stämman. Han börjar ju bli till åren, men från halsen och uppåt lär det inte vara några problem. Bankens tidigare mångårige lekmannarevisor, professor emeritus Sven-Erik Johansson, stod som vanligt upp och i år konstaterade han att banken äntligen - efter kritik från S-E J under en lång rad bolagsstämmor - frångått måttet vinst efter schablonskatt. Han tog också upp Jan Wallanders kritik från fjolårets bolagsstämma mot den svällande notapparaten och redovisningens stegrade komplexitet. Enbart verkliga experter kan numera tillgodogöra sig årsredovisningarna. Kanske kommer det att växa fram en mer tillgänglig redovisningspraxis vid sidan av den officiella och påbjudna. Kunde hans tidigare elev, bankens ordförande Hans Larsson, verkligen utan att darra på manschetten skriva under årsredovisningen och därmed garantera dess riktighet? Jo, H L trodde sig nog våga lita på att bankens tjänstemän kunde sitt jobb. Men ett guerillakrig mot redovisningsmaffians framfart skulle kanske inte vara så dumt. Och den finansiella krisen i bankväsendet hade inte hindrats av de utökade redovisningskraven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar