fredag 2 april 2010

KULTURRÅDET OCH KULTURSPONSRING

SvD skriver om att Kulturrådet, som har haft Regeringens uppdrag att kartlägga den icke offentliga finansieringen av kulturen, nu har lämnat sin rapport. Slutsatsen är att det behövs en översyn av skattereglerna med ambitionen att underlätta för icke offentliga aktörer att på olika sätt stödja kulturlivet.

Kanske det. Såvitt gäller avdragsrätt för sponsring borde det inte krävas mer än sunt förnuft, men på grund av den rättspraxis som etablerats är det kanske nödvändigt. Jag har skrivit om detta otaliga gånger på denna blog.

Fast enklast vore att avskaffa beskattningen av bolagens vinster helt. Då försvinner inte bara det löjliga problemet med avdragsrätt för sponsring, utan en mängd idiotier och skadliga effekter.

Självfinansierande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar