tisdag 13 april 2010

SKATTEREFORM GER FLER FÖRETAG

Rune Andersson är med rätta kritisk mot idéerna om att staten ska satsa i nya riskkapitalfonder. I DI skriver han den 13 april mot bakgrund av egna erfarenheter, att till statligt subventionerade fonder söker sig de som har misslyckats på den vanliga marknaden, därför att projekten inte bedömts som livskraftiga.

Riskviljan hos privatpersoner och privata företag bör i stället stimuleras. Rune Andersson rekommenderar generella åtgärder främst inom skatteområdet. Det är inget fel på dem. Men det är att gå över ån efter vatten.

Ta i stället bort det direkta hindret mot företagens tillväxt. Ta bort bolagsskatten. Företagens tillväxt skulle bli drygt 35 procent högre utan bolagsskatten. Med chans till ökad avkastning ökar riskviljan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar