måndag 25 juli 2011

RACE TO THE BOTTOM

AP-fondernas placeringsmodell har enligt Per Lindvall i SvD den 25 juli varit ett fiasko.
I regeringens senaste utvärdering av AP-fonderna anses deras ”underleverans” kunna lösas med en större andel ”alternativa” investeringar. Med det avses normalt riskkapitalfonder, hedgefonder, råvaror och kanske ”strukturerade” produkter. Det är naturligtvis möjligt, men sannolikheten för att det går snett på nytt är hög.


Enligt Lindvall förklaras riskkapitalfondernas goda avkastning bl.a. av att fonderna haft hög belåning, perioder av låga räntor samt varit extremt duktiga på att utnyttja skatteparadis för att undvika skatt. Rimligtvis borde fondernas investeringar stötta ett system som accepterar och stöttar givna skatteregler, och inte driva på ett skattemässigt ”race to the bottom”, tycker Lindvall.

Vad innebär detta? Skall företag/riskkapitalfonder inte finansiera sig genom skuldsättning? Om en fond för att öka sina avkastningsmöjligheter kan övertyga en kreditgivare att mot ränta ta på sig en särskild risk för att finansiera fonden, ska den då avstå? Ska den ta på sig en högre beskattning än som följer av befintliga regler? Hur ska det göra för att "stötta" ett skattesystem?

Lindvall tycker att AP-fonderna borde finansiera utbyggnad och underhåll av järnvägsnätet. Det är kanske ett bra alternativ. Även om utlåning till eller placering i riskkapitalfonder kan ge högre avkastning och därmed garantera högre pensioner, är det kanske för riskabelt.

Det kan vara skäl nog. Att riskkapitalfonderna följer gällande regelsystem, även om det leder till sänkt skattebelastning för de företag fonderna investerar i, är ett dåligt skäl för AP-fonderna att avstå från investeringar i riskkapitalfonder.

Bäst vore att eliminera den fördel som god kännedom om internationell företagsbeskattning ger. Det pågår en successiv reduktion av bolagsskatterna över hela världen. Ett race to the bottom vore bara välgörande. En skadlig, onödig och komplicerad belastning på företagsamheten skulle försvinna.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar