måndag 11 juli 2011

ÖVERMAGA ÖVERSKOTT?

Övermaga överskott är rubriken till en artikel i SvD den 11 juli om "Anders Borgs fasta grepp om den den svenska statens penningpåse". Övermaga kommer av ett fornsvenskt ord som numera skrivs och uttalas "oförmögen", dvs. omyndig.
Övermage (fsv. ovormaghi, av ovor, en nekande partikel, och magha, "förmå, kunna", varav härlett maghandi, "till mogen ålder kommen"), i det äldre svenska lagspråket beteckningen för omyndig, i mera vidsträckt bemärkelse även utan avseende på åldern, till exempel för kvinna i allmänhet, men vanligen särskilt utmärkande den, som på grund av sin ålder stod under målsman.
Numera tycks det ha antagit betydelsen "dryg, stöddig" eller något liknande, dvs. närmast motsatsen till omyndig. Men även med den innebörden är rubriken inte särskilt upplysande. Jag ser att i SvDs nätupplaga har rubriken fallit bort.

Det är egendomligt med ord som på detta sätt byter betydelse till sin motsats. Det mest frekventa exemplet är väl "i princip", som numera verkar användas i betydelsen "i praktiken", som undantag från principen, när det inte bara används som ett betydelselöst utfyllnadsord för att få det sagda att låta märkvärdigare än det är.

Ett ytterligare exempel är "surdeg", vars egentliga innebörd väl är något som odlas och bevaras för att användas på nytt, själva kvintessensen. Men man ser väl aldrig annan användning av ordet än i pejorativ betydelse. "Usch, de här gamla surdegarna måste vi göra oss av med". I Dagens Industri den 12 juli talas det om Börsens surdegar som kan bli vinnare. Tidningen räknar upp några av börsens stora kursförlorare. Men bland alla surdegarna finns också möjliga kursvinnare, skriver tidningen.

"Syndabock" används som beteckning på den skyldige, men är ett djur som enl. 3 Mos. 16: 9 av översteprästen skulle offras som syndoffer för folkets synder, syndoffersbock, dvs. ett djur utan någon som helst skuld. Senaste(?) exemplet i Olof Petterssons debattartikel (sista stycket) om studentexamens avskaffande i DN den 12 juli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar