fredag 8 juli 2011

VILLARD VANN SITT PERUMÅL I FÖRVALTNINGSRÄTTEN

För en tid sedan gick drevet mot Bertil Villard för att han utnyttjat möjligheterna att reducera sin skatt via ett bolag i Peru. Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm avgjort frågan - till Villards förmån. SvD och DN skriver "Förvaltningsrätten menar att överföringen juridiskt sett inte kan jämställas med en skatteflykt". Jag hoppas Förvaltningsdomstolen inte skrivit så. Vad för prövning skulle förvaltningsrätten ägna sig åt om inte juridisk prövning?

Enligt Affärsvärlden får han 100 000 kr i ersättning för sina rättegångskostnader.

Domen lär överklagas eftersom Skatteverket drivit frågan om Peruuppläggen till Högsta Förvaltningsdomstolen. HFD har den 15 juni 2011 meddelat prövningstillstånd i målet som avgjorts av Kammarrätten i Stockholm. Det får antas att PT kommer att meddelas även i Jönköpingsmålet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar