lördag 16 april 2011

RISKKAPITAL OCH BOLAGSSKATT

Dagens Industri fullföljer den 16 april sin kampanjjournalistik mot riskkapitalbolagen med en intervju med Anders Borg, som sägs vilja stoppa riskkapitalbolagens skatteplanering
...som varje år kostar statskassan över 10 miljarder kronor.


Förmodligen är det bolagsbeskattningen som kostar statskassan dessa pengar; och landets välstånd ännu mycket mer.

Beträffande Nordic Capitals förvärv av Munters framför näsan på Alfa Laval konstaterar Anders Borg att
...ett riskkapitalbolag kan göra en bättre affär genom att det har en mer avancerad skatteplanering.


Den möjligheten finns därför att bolags vinster beskattas!

I direktiven till Företagsskatteutredningen skriver regeringen att utredningen ska
...undersöka om det är lämpligt att ta fram generellt utformade regler som begränsar ränteavdragen.

Till DI ger han klarare besked:
Huvudinriktningen för utredningen är att gynna eget kapital på bekostnad av lånat kapital. Det betyder att möjligheten att utnyttja olika typer av ränteavdrag bör reduceras, medan beskattning av eget kapital bör avskaffas.


Bravo!!! Beskattning av eget kapital är just beskattning av vinsten.

Nu är det nog dessvärre inte Anders Borgs tanke att avskaffa bolagsbeskattningen; snarare att ge avdrag för utdelning och därmed likställa behandlingen av lånat och eget kapital. Men en sådan regel har vi haft tidigare, de s.k. Annell-avdraget, som vållade åtskilliga rättsliga och praktiska problem utan att ge några positiva effekter. Regeln skulle (liksom Annell-avdraget) säkerligen förses med begränsningar; t.ex. till avkastning motsvarande riskfria räntan. Tillsammans med begränsningar i avdragsrätten för räntor, t.ex. genom thin capitaliseringsregler, skulle vi få ett eldorado för akademiker och skattekonsulter vad gäller att analysera och skatteplanera. Och riktigt spännande arbetsuppgifter för skatteverkets specialister.

Anders Borg konstaterar också att
...det är bekymmersamt om vi via skatteregler bidrar till att det inte är gynnsamt att ha pengar i bolagen.


Helt sant. Avskaffa bolagsbeskattningen, så finns det av skatteskäl inte anledning att tömma bolagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar