fredag 8 april 2011

EU-SKATTER

Ordföranden för EU-parlamentets budgetkomitté, fransmannen Alain Lamassoure, har tillsammans med den tidigare belgiske premiärministern Guy Verhofstadt föreslagit att finansieringen av EU under 2014-2020 ska ändras radikalt. För närvarande betalas ungefär 3/4-delar av EUs budget på ca 126,5 miljarder € med bidrag från de 27 medlemsstaterna.

De föreslår att dessa bidrag ska ersättas av särskilda EU-skatter. De föreslår en omsättningsskatt på 1 procent, en 20€ per ton kolutsläpp och skatt på aktie- och obligationstransaktioner att betalas av en halv miljard medborgare och 20 miljoner företag.

Unionens största stater är dock mot EU-skatter, vilka de anser erodera den nationella suveräniteten. De fem rikaste medlemsstaterna, UK, Finland, Frankrike, Tyskland och Nederländerna har i beaktande av den av EU påbjudna självdisciplinen på de nationella ekonomierna begärt en total frysning av EUs budget till 2020.

SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar