måndag 4 april 2011

GASELLER, TILLVÄXT OCH EGET KAPITAL

Eva-Lena Ahlqvist funderar i Dagens Industri den 4 april (papperstidningen) över vad som skiljer snabbväxande företag (DI:s Gaseller) från genomsnittliga företag. Hon hänför sig till en studie från Centrum för affärsutveckling i mindre företag vid Linköpings universitet. De väljer tillväxt och marknadsandelar framför lönsamhet. (Vad skapar tillväxt om inte lönsamhet?) De är också piggare på att återinvestera (egna vinster, får man förmoda, eftersom de sägs föredra egen finansiering framför både lån och riskkapital (från utomstående riskkapitalister, får man anta).

Studien ger ytterligare belägg för vikten av att den nyss tillsatta företagsskatteutredningen ska komma fram till bra sätt att öka svenska företags egenfinansiering. Ett av uppdragen gäller just att jämna ut villkoren för finansiering med eget respektive lånat kapital. Det är ingen vågad gissning, menar A-L A, att utredningen leder till att det blir dyrare för företag att låna. Men det är faktiskt ännu viktigare att det blir förmånligare att bygga upp och använda eget kapital, säger hon.

Jag förstår inte varför utredningen skulle föreslå skatteändringar som gör det dyrare att låna. Visserligen finns det en irritation över skatteplanering med ränteavdrag och tankar på att införa thin capitaliserings-regler, men det kan knappast finnas något skäl att generellt fördyra lånefinansiering med ändrade skatterelger; möjligen att göra skuldfinansering relativt dyrare mot finansiering med eget kapital. Det krångliga sättet att göra det är att införa avdragsrätt för utdelning.

Det enkla sättet är att ta bort bolagsskatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar