torsdag 3 juni 2010

INSIDERDOM OCH SKATTEDOM

Tidningarna är fulla av kommentarer till insiderdomarna, alltså Stockholms Tingsrätts domar mot Cevianmannnen, Nordeamannen och deras kumpaner. Alla tycks vara överens om att de varit insiders och utnyttjat sin insiderkunskap för att berika sig och att lagstiftningen måste skärpas; representanter för börserna, aktiespararna, Sven-Erik Österberg, tidningskommentatorer m.fl. En framhåller att den som snor en chokladbit åker fast, men den som snor hela chokladhjulet går fri. Mats Odell vill dock vänta med en översyn av lagstiftningen.

Alla utom Tingsrätten. "Vad åklagarna presenterat är graverande på vissa punkter, men det räcker inte", har rättens ordförande sagt i en tidningsintervju.

Jag såg t.o.m. någonstans förslaget att man borde tillämpa reglerna för skattemål, där beviskraven skulle vara lägre. Hoppsan!! Då kan väl påföljden inte blir straff, väl?

Ett företag som gått på pumpen är ICA, som i dagarna har förlorat ett skattemål i Kammarrätten om avdragsrätt för räntor. Här är det inte fråga om bevisning. "Det här är det mest aggressiva skatteplaneringsupplägg som vi sett", säger Skatteverkets representant till Dagens Industri den 3 juni. "DÄRFÖR KÄNNS DET SOM EN KORREKT DOM". Jag kan förstå hans känsla av tillfredsställelse att ha vunnit målet. (Jag har själv varit i hans position) Han är förstås övertygad om att han har rätt i sak, och har juridiken på sin sida. Men det är väl inte för att det var ett aggressivt upplägg som en fällande dom var korrekt. Men sån blir inställningen till lag och rätt med skatteflyktsklausul och utan strikta beviskrav.

En aspekt på insidermålet är frågan om dubbelbestraffning. Vinsterna på aktieaffärerna tycks inte ha redovisats. Skattedomstolarna har utdömt skattetillägg, men den processen pågår fortfarande. Frågan är om de allmänna domstolarna då kan utdöma straff (eller ens ta upp ett åtal till prövning) enligt brottsbalken. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna tillåter inte det, men HD tyckte i ett nyligen meddelat beslut att det kunde vara möjligt. Det verkar som tingsrättens ordförande tvivlar, men att ett HD-beslut inte ger honom något annat val än att fälla de två männen för skattebrott, säger han en tidningsintervju. Solna Tingsrätt gick dock nyligen emot HD i ett liknande fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar