onsdag 16 juni 2010

SÄNKT RESTAURANTMOMS

Sveriges Hotell och restaurangföretagare (SHR) har låtit Handelns Utredningsinstitut (HUI) göra en studie av effekterna på restaurangnäringen av en sänkning av restaurangmomsen från 25 till 12 procent, dvs den procentsats som gäller för livsmedel. Mellan 7 000 och 34 000 nya jobb skulle skapas, påstår utredningen. Bara precisionen talar sitt tydliga språk. SHRs vd, Eva Östling Ollén, väljer i en debattartikel i SvD den 16 juni att tro på 15 000 nya jobb.

Det är väl ganska klart att en lägre skattesats som gör vissa varor och tjänster billigare gör att konsumtionsmönstren påverkas, frågan är bara hur mycket. Är det bra? Är det bra att just restaurangpriserna sjunker? Finns det inte andra varor och tjänster som det är mer angeläget att förbilliga och där en skattesänkning skulle ge ännu större effekter?

Jag tror inte det finns några ekonomer som hävdar att den halverade matmomsen gynnar låginkomsttagare. Tvärtom är det höginkomsttagare med mycket större total konsumtion som gynnas. En av Peter Birch Sörensens huvudförslag i den rapport han avlämnade härom veckan är att återinföra den generella momsskattesatsen 25 procent för livsmedel. Även den socialdemokratiske f.d. finansministern Kjell-Olof Feldt beklagar detta idiotiska påfund:"Differentieringen av momsen, det var resultatet av mycket skickligt och effektivt lobbyarbete från olika särintressen som upptäckte att de kunde få favör på andras bekostnad. Och den stora skandalen är väl egentligen halveringen av matmomsen, som man motiverade med att det framför allt skulle gynna låginkomsttagare med barn." En riktad stödåtgärd skulle vara mycket effektivare och oändligt mycket bïlligare (lägre skattebortfall) för staten. Men nu har vi denna ordning och det är politiskt omöjligt att återinföra 25 procent moms på mat.

Genom det olycksaliga beslutet att införa halverad skattesats för livsmedel med den vällovliga men feltänkta föreställningen att det skulle underlätta försörjningen för människor med låga inkomster och på grund därav med en stor del av sin konsumtion lagd på livsmedel, har det nu skapats ett argument för att halvera skattesatsen för restauranger. Vilken bransch står sen på tur? Vilka branscher ska "få favör på andras bekostnad"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar