onsdag 23 juni 2010

SMÅFÖRETAG BEHÖVER MER KAPITAL

Camilla Littorin, förbundssekreterare i Företagarförbundet, har idéer om hur småföretagen ska få nytt kapital till sin verksamhet. I Dagens Industri den 23 juni föreslår hon tre konkreta lösningar.

1. Frigör internt kapital. Årsvinster ska kunna fonderas till 100 procent utan beskattning upp till fem gånger aktiekapitalet.

2. Öka kreditvärdigheten. Ett grundavdrag på 20 procent av bolagsskatten. Skattebefrielsebeloppet omvandlas till eget kapital. Avdrag medges tills det bundna egna kapitalet uppgår till 50 prisbasbelopp.

3. Öka mängden riskvilligt kapital. Fysiska personer ska få avdrag för köp av nyemitterade aktier i onoterade företag med 20 procent av aktiernas pris. Högst 100 000 kr per år.

Varför göra saken dubbelt komplicerad? Först beskatta bolagens vinster i enlighet med synnerligen komplicerade regler och sedan medge lättnader för samma skatt med ytterligare ett komplicerat regelsystem.

Ta bort bolagsskatten i stället, så uppnås det Littorin vill åstadkomma direkt. Då kanske det inte heller behövs något särskild rikskapitalavdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar