tisdag 5 januari 2010

ÄNNU MINDRE BOLAGSSKATT ÄN FÖRVÄNTAT

Statens bolagsskatteinkomster för inkomståret 2008 (2009 års taxering) sjönk ännu mer än förväntat till 83 miljarder kr. För 2007 var den 104,6 miljarder kr och förväntades i finansplanen i september 2009 för 2008 bli 91,6 miljarder. I finansplanen 2008 antogs den bli 95,0 mdr.

Bortsett från alla andra galenskaper med bolagsskatten är den alltså synnerligen svårprognostiserad. Förresten är beloppet ytterligare ett antal miljarder lägre, eftersom många företag hade förluster under 2008 som kommer att minska den framtida skatten. Bara Ericsson har förlustavdrag värda 5 miljarder enligt 2008 års bokslut.

De tio aktiebolag som är de största skattebetalarna svarar för ca 20 miljarder. Nästa 30 bolag betalar ca 8 miljarder. Men hela bolagsskattetramset drabbar 250 000 aktiebolag. Sen finns det ytterligare 660 000 företag (SOU 2008:49 sid. 39) som inte är aktiebolag och som också påverkas av systemet med vinstbeskattning. En stor del av dessa är egenföretag där vinsten tas ut för ägarens konsumtion. Dessa företags ägare borde kunna beskattas för sina uttag. Därmed skulle den extremt komplicerade och destruktiva vinstbeskattningen helt kunna avvaras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar