onsdag 13 januari 2010

TOMAS TOBÉ OCH BOLAGSSKATTEN

Bravo, Tomas. Sänk bolagsskatterna. Var de andra skattesatserna ska ligga på är mer en politisk avvägning än en ekonomisk-teknisk. Med liten offentlig sektor och små offentliga åtaganden kan inkomstskatter och andra skatter sänkas - med stor offentlig sektor och stora offentliga åtaganden måste skatterna vara stora. Den diskussionen deltar jag inte i på min blogg.

Men bolagsskatten ger mycket små budgettekniska inkomster för staten och stora effektivitetsförlustkostnader för hela samhället. På lång sikt ger bolagsskatten inget statligt överskott alls, eftersom den dels reducerar basen för andra skatter dels kostar tiotals miljarder att hantera för skattemyndigheter, rättsväsende och domstolar. Dessutom är den en rättssäkerhetsrisk genom att den är och måste vara oerhört komplicerad och verkar demoraliserande och konkurrenssnedvridande eftersom bolagsskattereglerna kringgås genom sofistikerade transaktionsupplägg. På lång sikt drabbar den inte heller bolagen, eftersom de övervältrar sina skattekostnader - liksom alla andra kostnader - på konsumenter och löntagare. En fullkomligt meningslös och bara destruktiv skatt.

Och vilken förenkling för företagande! Och vilken tillväxtstimulans! Vilken attraktion för utländskt kapital när avkastningen på investeringar i svenska företag ökar med 36 procent!

Tomas Tobé. Du har chans att bli känd som den som tog bort bolagsskatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar