onsdag 20 januari 2010

REVISIONSPLIKT FÖR SMÅFÖRETAGARE

SvD och Dagens Industri skriver den 21 januari att centerpartiets löfte om att avskaffa revisionsplikten för små företag kanske inte kommer att kunna infrias före valet. Finansdepartementet, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Brottsförebyggande rådet stretar emot.

Ja, det är klart att utan revision blir granskningsbördan större för myndigheterna och skattekontrollen blir svårare. Men den blir svår på grund av att vi beskattar företagsvinster. Om vi slutar med sådana dumheter blir granskningen mycket enklare. Det enda som behöver granskas då är vad bolagsägare tar ut ur bolaget för egen del genom utdelning, förtäckt utdelning eller regelrätta uttag av likvida medel, varor och andra tillgångar. Detta kan beskattas när uttagen görs.

En sådan beskattningsmetod har Estland och den fungerar utmärkt. Värderingen vid uttag är mycket enklare att göra än bokslutsvärderingar i en pågående verksamhet. Även utan revision är det lätt att kontrollera vad som tas ut ur ett aktiebolag. Det finns tydliga regler och aktiebolaget är en juridisk person skild från sina ägare. Lagstridiga uttag är straffsanktionerade.

Om Sverige avskaffar beskattningen av bolagets löpande resultat och endast beskattar uttag, bortfaller de farhågor som Finansdepartementet hyser. Då kan revisionsplikten för småföretag enkelt tas bort.

De företag frågan gäller är aktiebolag, men många företag drivs som enskild firma eller handelsbolag. För dessa föreligger ingen revisionsplikt ens om de är mycket stora. Ändå är risken för manipulationer större i en enskild firma där ingen rågång finns mellan ägare och företag än i ett aktiebolag. Varför skulle det vara så svårt att undvara revision i små aktiebolag? Före 1983 ställdes inga krav på kompetens för revisor i ett aktiebolag.

Avskaffa bolagsbeskattningen och revisionsplikten för småföretag. Vilken förenkling! Vilken stimulans till företagande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar