torsdag 7 januari 2010

GÖR JOBBSKATTEAVDRAGET SYNLIGT

Med PJ Anders Linder i SvD förvånar jag mig mycket över att Regeringen inte verkar göra något för att sprida kunskap om jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdragen, avdragsrätten (ska vi vara noga är det inte ett avdrag utan en skattereduktion) har utökats tre gånger så det har funnits fyra tillfällen att sprida kännedomen. Avdraget är ju själva kärnan i Alliansens politik för arbetslinjen. Det är ju meningen att vi ska reagera på skattestimulansen och arbeta mer. Fler ska dras in i arbetsstyrkan och den materiella välfärden därigenom ökas. Hur ska det fungera om ingen märker stimulansen? Sedan man väl vant sig vid den nya nettolönen, glömmer man snart att det är skattelindringen som är skälet till att nettoinkomstökningen, och det är inte säkert att hela tillskottet konsumeras. En del sparas. Effekten på arbetskraftsefterfrågan som konsekvens av ökad konsumtion är både långsam och oviss.

Det är inte lätt att upptäcka jobbskatteavdraget utan hjälp. Lagtexten finns i 67 kap. 5 - 9 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Propositionen (prop. 2009/10:42) till den sista utvidgningen av avdraget finns här. Inte särskilt lättillgänglig materia.

Inte heller Skatteverket har gjort något. Däremot har en privatperson, Harald Klomp, gjort en webbsida där man kan se vad avdraget betyder för en själv. Det är bara att fylla i sina egna inkomster, så kommer resultatet i både absoluta och relativa tal och även i grafisk framställning. Heder åt Klomp.

Sprid hans webbsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar