lördag 23 januari 2010

BOLAGSSKATTEN - EN PROBLEMATISK SKATT

I en intervju i Dagens Industri den 22 januari framhåller Anders Borg att "bolagsskatten är en problematisk skatt". Det är en skatt som är viktig för konkurrenskraften, eftersom den kan få företag att flytta såväl skatteintäkter som produktion.

Ja, det är bara att hålla med.

Vad är det då som är så bra med den att den inte tas bort? Ingenting. Tvärtom - den är skadlig.

Varför har vi då bolagsskatt?

Troligen bara brist på insikt och eftertanke, ... alla andra har den. (Dock inte Estland)

Ta bort bolagsskatten så försvinner det problematiska.

Anders Borg ber att få återkomma om sänkning av bolagsskattesatsen "när statsfinanserna kommit tillbaka till balans och överskott".

I SvD skriver ekonomiprofessorn Lars Oxelheim från Lunds Universitet om den globala kampen om jobben. Han tycker att regeringen som en rumsren (dvs. utan statsstöd) första åtgärd ska bidra till att göra Sverige synligt som investeringsland. I dagsläget krävs extra insatser för att ett litet land som Sverige - beläget i den ekonomiska periferin - ska synas, skriver han.

Lars, tala med din kollega vid universitetet, Erik Norrman. Han kan ge dig ett bra tips.

En sänkning av bolagsskattesatsen (eller helst borttagande av vinstbeskattningen av företag) kan vara metoden att snabbt nå både Anders Borgs och Lars Oxelheims mål.

Avkastningen på investeringar i Sverige ökar med 35 procent. Vilken stimulans! Vilken förenkling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar