torsdag 22 januari 2009

LAGRÅDSREMISS OM SKATTEANSTÅND

De emotsedda ytterligare åtgärderna för att ta landet igenom den ekonomiska krisen blev ett skatteanstånd. Men inte som DN skriver ett anstånd med företagsskatten, dvs vinstskatten, utan med anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter. Och det är bara fråga om ett anstånd som får omfatta högst två redovisningsperioder och får beviljas längst till motsvarande förfallodag ett år därefter. Alltid något. Men det är lätt att stämma in i Krister Anderssons kritik mot att inte också momsbetalningar inkluderas i förslaget. Krister Andersson exemplifierar med tokeriet vid import, där företagen tvingas företagen betala in momsen till Tullverket. De får därefter så småningom tillbaka momsen, men inte förrän den tas upp i en deklaration till Skatteverket.

Som framgår av en diskusson på sajten Skatter.se kan man ifrågasätta momsens konstruktion i det hänseendet att moms tas ut även vid affärer mellan momsskattepliktiga företag. Det ett företag tar ut av sin kund i moms skall det leverera in till Skatteverket. Samtidigt ska kundföretaget som betalat momsbeloppet få tillbaka exakt samma belopp från Skatteverket. Rena rundgången! Detta skapar rättsliga problem, kontrollproblem, likviditetsproblem och binder en ofantlig kreditvolym - helt i onödan. Just i nuvarande ekonomiska läge skulle det vara ytterst lämpligt att avskaffa denna ordning. Så snart en köpare kan visa att det är registerat hos Skatteverket borde en säljare kunna avstå från att debitera moms. Det är ändå i slutändan privatpersoner och andra som inte är i momssystemet som betalar momsen.


Men företagsskatten, beskattning av företagens vinster, rörs inte. Nu om någonsin är det läge för att avskaffa den eller åtminstone reducera den rejält. Dels därför att det skulle innebära en kraftig investeringsstimulans - plöstligt skulle investeringarnas avkastning öka med över 30 procent, dels därför statens bolagsskatteinkomster ändå kommer att sjunka dramatiskt på grund av att företagen kommer att redovisa kraftigt reducerade vinster eller förluster på grund av den ekonomiska krisen.


VARFÖR SKA ETT FÖRETAG BESKATTAS FÖR SIN INKOMST?

Företagens vinst kallar vi för ”inkomst”, men det är en inkomst av helt annan karaktär än hushållsinkomst. Hushållens inkomst utgör ersättning för arbete och kapital och är basen för privat konsumtion. Företagets inkomst, vinsten, är ett mått på värdet av det nya kapital och de nya resurser som skapats. Den är ett mått på den tillväxt som möjliggör ökat välstånd och som utgör förutsättningen för en ambitiös välfärdspolitik. Varför bestraffas det företag som åstadkommer detta med en skatt som utgår i relation till skapandet av denna nya resurs? Varför har vi en skatt på skapande? Och varför betalar företag som gör förlust, dvs. förstör det som redan finns, ingenting?

AVSKAFFA BOLAGSBESKATTNINGEN


Bolagsskatten är ett onödigt ont

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar