onsdag 14 januari 2009

VOLVO, REINFELT OCH BOLAGSSKATTEN

Enligt referat i SvD har Fredrik Reinfeldt ifrågasatt om Volvo betalat skatt på hela sin vinst.
Vi brukar prata om att vi har 28 procents bolagsskatt. Är det så att man rakt av betalat 28 procent av sina vinster i skatt?

Den som uttrycker sig så kan aldrig ha varit i närheten av en inkomstdeklaration för ett aktiebolag. I vart fall inte en för ett bolag som inte bara är en bolagiserad enmansverksamhet av enklaste slag.

Jag har inte sett Volvos deklaration på de senaste 25 åren, men dessförinnan vet jag att det brukade vara det en lunta på hundratals sidor, med bilagor, specifkationer och yrkanden. Det har säkerligen inte blivit enklare sen dess, både därför att Volvos verksamhet blivit mer omfattande och därför att skattelagstiftningen blivit mer komplicerad. Att tro att bolagets skatt ska motsvara 28 procent av redovisad vinst är bottenlöst okunnigt. Reglerna är för övrigt i vissa hänseenden konstruerade på så sätt att den effektiva skattesatsen ska kunna vara lägre än 28 procent. När bolaget, som i Volvos fall, är verksamt i flera länder, och beskattas i dem, är sannolikheten för att skatten till Sverige blir 28 procent av vinsten ännu mindre. Det kan mycket väl bli så att all skatt erläggs i främmande länder och att Sverige - helt i enlighet med både svenska och internationella regler - sätter ned skattekravet till 0.

Jag är dock närmast tacksam för att landets statsminister (om han är rätt citerad) uttrycker sig så okunnigt om bolagsbeskattning. Det visar på att det största problemet med att avskaffa beskattningsformen är pedagogiskt. Det är nog inte lätt för andra än sakkunniga att förstå varför bolagsbeskattningen är en så utomordentligt olämplig beskattningsform. Och man kan i det aktuella fallet fråga sig vad det har varit för poäng med att Volvo under årens lopp tvingats göra sig av med stora delar av sina resurser genom att betala miljarder i vinstskatter. Det är de som nu skulle behövas.

Jag kan hålla med om Reinfelts påpekande om att det är märkligt att ett företag som AB Volvo, som är ett företag som gjort årliga vinster på 15-16 miljarder före krisen, inte skulle ha några resurser att ta ansvar för sina anställda när det kommer en kris, men genom att mjölka Volvo på skatter på vinsterna har staten försvagat företaget och dess tillväxt hindrats. Varför?

Det är på Volvos och andra företags - stora såväl som små - verksamheter vi lever. Kratta manegen för dem i stället och motverka dem inte med beskattning av just det som representerar tillväxten, dvs. vinsten.

Varför skall ett företag beskattas för sin inkomst?
AVSKAFFA BOLAGSBESKATTNINGEN

Bolagsskatten är ett onödigt ont.

Jag hoppas att Reinfeldt är felciterad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar