söndag 18 januari 2009

ANDERS ISAKSSON

Du sökte upp mig för ett antal år sedan med anledning av en artikel jag skrivit. Du hade slagits av samma tankar om galenskapen i bolagsbeskattningen som jag och ville diskutera dem. Vad jag kommit underfund med genom mångårigt praktiskt arbete, insåg du - utan egen sakkunskap - genom klarsynt teoretiskt resonemang. Då förstod jag att jag var på rätt spår. Med din särskilda begåvning och din insikt i samhällsfrågor kunde du också identifiera var problemet låg och ge uttryck för det i olika artiklar. Jag hämtar följande citat från din krönika i DN den 27 december 2008.

Så vad kan en smart regering göra i dag för att parera krisen, pressa tillbaka arbetslösheten och stärka det privata näringslivet? En hel del, exempelvis följande ----:

-----
* Sänka bolagsskatten till noll i ett par snabba steg. Den är dels en skatt på tillväxt, dels ett omständligt sätt att dra in pengar som i stället skulle trilla in från högre löner och höjda utdelningar. Skatten är ett improduktivt skråintresse för revisorer och jurister, de försörjer sig på att processa och att hitta eller täppa igen kryphål i lagstiftningen.


Detta och andra inlägg som du gjort har inneburit ett värdefullt stöd för mig i min argumentation. Se min kommentar till din sista krönika i DN i min blogg 28 december 2008.

Tack, Anders, för det och för många intressanta möten under årens lopp. Jag kommer att sakna dig och din röst i debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar