söndag 11 januari 2009

LÄGG NER LEOPARDINDUSTRIN

P J Anders Linder skriver en utmärkt krönika i dagens SvD. Man får hoppas att hans blidspråk i ingressen lockar läsare och får dem att tänka efter.

Några centrala meningar i artikeln är dessa:

En dynamisk miljö kännetecknas av låg skatt på företagande, anställningstrygghet som inte beror av år i tjänsten och stort utrymme för privata alternativ i välfärdstjänsterna. Gasellerna kan föröka sig när många människor har sparkapital att satsa i nyföretagande; de kan växa när arbetsrätten uppmuntrar dugliga människor att byta jobb och pröva nytt istället för att svartsjukt bevaka sin plats i kön.

Kollektiviserat sparande, straffskatt på avkastning och sist-in-först-ut är typiska leoparder. De äter gaseller.


Jag väljer ut En dynamisk miljö kännetecknas av låg skatt på företagande
och straffskatt på avkastning....är typiska leoparder. De äter gaseller.

Så självklart. Men säg rent ut vad det betyder: Avskaffa bolagsbeskattningen. Det är av rationella skäl fullkomligt obegripligt att vi fortfarande har en sådan skadlig, kontraproduktiv och fullkomligt onödig beskattning. Det är ännu egendomligare att kravet aldrig explicit för fram. Inte ens av Svenskt Näringsliv. Organisationens ordförande, Signhild Arnegård Hansen, kom i ett debattlinägg i Dagens Industri nyligen med många goda synpunkter på hur Sverige kan ta sig ur den ekonomiska krisen. Men inte heller hon föreslog bolagsskattens avskaffande trots att den riktar sig direkt mot näringslivets hjärtpunkt - strävan att skapa nytt, dvs göra vinst - och hindrar tillväxten i hennes uppdragsgivares företag.

Numera har vi inte ens särskilt låg bolagsskattesats.

I EU har följande stater lägre skattesats än Sverige:

Land Skattesats (%) Reformår
Bulgarien 15 till 10 2006, 2007
Cypern 25 till 10 2003, 2005, 2006
Danmark 30 till 25 2005, 2007
Estland 26 till 23*) 2005, 2006
Finland 29 till 26 2005
Grekland 35 till 2005, 2006, 2007
Irland 40 till 12,5 (åtta steg) 2003 (senaste)
Lettland 22 till 15 2003, 2004
Litauen 29 till 15 2000, 2002
Nederländerna 34,5 till 25,5 2005, 2006, 2007
Polen 28 till 19 2003, 2004
Portugal 30 till 25 2004
Rumänien 38/25 till 16 2000, 2005
Slovakien 25 till 19 2004
Slovenien 25 till 22 2007, 2008
Tjeckien 31 till 21 2004, 2005, 2006,2008
Ungern 18 till 16 2004
Österrike 34 till 25 2005

*) På utdelad vinst

Övriga EU-länder har:

Belgien 39 till 33 2003
Frankrike 35,4 till 34,4 2005, 2006
Italien 36 till 27,5 2003, 2004, 2008
Luxemburg 29,63 till 25,5 2009, 2010 (planerat)
Malta 35 Uppgift saknas
Spanien 35 till 30 (25 för
vinster upp till
120 202 euro) 2007, 2008
Storbritannien 30 till 28, 19 till 21
för vinster upp till
300 000 pund 2007, 2008
Tyskland 38,7 till 29,8 2008
Varför skall ett företag beskattas för sin inkomst?

AVSKAFFA BOLAGSBESKATTNINGEN

Bolagsskatten är ett onödigt ont.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar