torsdag 15 mars 2012

KRISTER ANDERSSON

Krister Andersson, Svenskt Näringslivs skattesakkunnige, skriver i DN den 15 mars i en replik till artiklen på DN debatt den 11 mars av Gunnar Wetterberg, SACO, och Ola Pettersson, LO, bl.a., att skattefrågan är för viktig för att parkeras i väntan på konsensus.

Allt kan inte ske omedelbart men det finns mycket att vinna om förändringsarbetet sker snabbt. En tumregel bör vara att först åtgärda de skatter som är mest skadliga för tillväxten. Ett viktigt arbete pågår inom ramen för Företagsskattekommittén och förväntningarna på dess resultat är höga inom näringslivet. Sverige behöver åtgärda en rad skatter och ge bättre konkurrenskraft och förutsättningar för nya och växande verksamheter. Tillväxt, investeringar och jobb är nyckeln för fortsatt och utvecklat välstånd.


Så sant.

En självklarhet är att avskaffa bolagsskatten. Den farligaste skatten för investeringar och tillväxt, enligt Anders Borg. Det är den skatt som OECD har framhållit som den som har störst samhällsekonomiskt skadliga effekter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar