fredag 9 mars 2012

MOMS PÅ BENSINPRISHÖJNING

Dagens Industri räknar den 9 mars i en artikel om årets bensinprishöjningar på effekten av momsen. Eftersom moms utgår med 25 procent av priset före moms (20 procent inklusive momsen) innebär årets prisuppgång med 1 krona och 25 öre litern "momskalas för finansminister Anders Borg", skriver tidningen. I ren moms betyder det 25 öre per liter. Eftersom förbrukningen är 4,2 miljarder liter, blir det över 1 miljard kronor på årsbasis, säger Ulf Svahn, vd för Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (ovanligt ful särskrivning; jag undrar om växeltelefonisten svarar så), SPBI.

4,2 miljarder gånger 25 öre blir förvisso 1,05 miljarder kronor, men för statens del blir det kanske bara en femtedel i momsinkomster. Den förbrukning av bensin som sker i näringslivet genererar nämligen ingen skatt. Det är bara hushållen (och banker, försäkringsföretag och vissa fastighetsförvaltare) som drabbas av skatten som en kostnad. Alla andra (momsregistrerade) får tillbaka den moms de betalat för bensinen på macken. Dessutom ger restaurangers, hotells m.fl. bensinförbrukning bara 12 procent och bokhandelns m.fl. bensinförbrukning bara 6 procent till staten.

Av totalt mottagna 1.600 miljarder kronor i utgående moms (försäljningsmoms) betalar staten tillbaka 1.300 miljarder ingående moms (inköpsmoms) till företagen. Kvar hos staten blir c:a 300 miljarder. Det är mindre än en femtedel av totalt betald moms. Om relationerna mellan privatköp och företagsköp är de samma för bensinköp som för andra köp, ger bensinprishöjningen inte 1 miljard kronor utan mindre än 200 miljoner kronor.

Det är pengar det också, men mycket mindre än de 650 miljoner som höjningen av energiskatten på bensin (vid oförändrad förbrukning) med 15 öre (som alltså svarar för 3,75 av bensinprishöjnigen) som gäller fr.o.m. 2012 kan antas ge.

Det är ett mysterium att momsen fortfarande (när den är så gott som heltäckande) tas ut i varje produktions-/distributionsled, när den skatt som slutligen tillkommer staten bara är den som icke momspliktiga köpare betalar. Det skapar en bas för fusk och fel som är 2 * 3,75 så stor som statens momsinkomster (två gånger, därför att både köpare och säljare kan göra fel), det skapar juridiska problem, det blåser upp bankernas kreditvolymer och företagens skulder i onödan och tvingar hundratusentals företag att lämna momsdeklarationer för miljardtals fakturor - helt i onödan.

Om en köpare kan visa upp ett momscertifikat som visar att köparen är momspliktig, borde en säljare få kunna sälja exklusive moms. En otrolig förenkling. Redan nu ska ett företag i sin korrespondens ange sitt momsregistreringsnummer, så underlaget för ett certifikat finns redan.

Avskaffa moms mellan momsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar