fredag 9 mars 2012

BESKATTNING AV AVYTTRING AV BOSTAD

Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att se över reglerna för beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust vid avyttring av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter.

Regeringen ger även Skatteverket i uppdprag att undersöka möjligheterna att ytterligare förbättra Skatteverkets service till de skattskyldiga som ska redovisa avyttring av nämnda privatbostäder.

Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar