lördag 25 februari 2012

MERA KAMPRAD

I SvD försöker Hannes Delling den 25 februari blåsa liv i indignationen kring Ingvar Kamprad och hans "superhemliga" stiftelse i Liechtenstein som "förfogar över 100 miljarder kr.

Kan någon beklaga att Kamprad varit så framgångsrik? En enastående bedrift av en person att i god tid se möjligheterna av kunders egenarbete med transport och sammansättning av möbler, av produktion, logistik och marknadsföring. Kundernas tillfredsställelse avspeglas i omsättning och resultat.

För allting som säljs i Ikeas 330 varuhus runt om i världen går tre procent av intäkterna obeskattat till maktbolaget Inter Ikea, som skickar vidare 70 procent till Interogo. Upprördheten var stor över att stiftelsen var placerad i skatteparadiset Liechstenstein.


Vad menar Delling? Är det anmärkningsvärt att varuhusföretag (i somliga fall fristående franchisetagare) betalar royalties? Är 3 % på omsättningen onormalt högt? Obeskattat? Ja rimligen bör det vara avdragsgillt för den som betalar. Följer inte Inter Ikea skattelagstiftningen i Nederländerna där Inter Ikea är hemmahörande? Varför skulle ett världsomspännande företag inte kunna etableras i Nederländerna och/eller i Liechtenstein? Bör det etableras där det får betala särskilt hög skatt? I Japan eller USA som har de högsta bolagsskatterna i världen?

Hade Sverige inte beskattat bolagsvinster skulle säkerligen en större del av verksamheten bedrivas härifrån och skapat arbetstillfällen här. Bolagsbeskattning är närmast ett hinder för företagande - och helt onödigt.

Avskaffa bolagsbeskattningen.
Hannes. Vad har du åstadkommit till mänsklighetens båtnad som kan jämföras med vad Ingvar Kamprad har gjort?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar