tisdag 14 februari 2012

INGA REAKTIONER PÅ FÖRETAGSSKATTEKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Företagsskattekommittén kom med sitt första delbetänkande för två veckor sedan och föreslog regler om riskkapitalavdrag för fysiska personer och emissionkredit till företag för att locka fram riskvilligt kapital till företagande.

Det är ganska fantastiskt.

Betänkandet avser behovet av stimulans till den mest fundamentala aktivitet vi alla är beroende av för vårt uppehälle: produktionen av mat, husrum, kläder och allt annat mer eller mindre nödvändigt. Och att få alla att bli delaktiga i den processen för att kunna försörja sig.

Inte en kommentar i vare sig SvD eller DN såvitt jag kunnat se. Och inga träffar på deras sökmotorer.

Och detta trots betydande oenighet inom kommittén, vilket ytterligare borde framkalla en allmän debatt.

Å andra sidan är förslagen så krångliga att de förmodligen inte införs. Dessutom fullständigt onödiga. Det finns ett betydligt enklare och effektivare sätt att uppnå det kommittén försöker åstadkomma.

Men i dag den 14 februari finns det faktiskt med en hänvisning till Metro en liten blänkare i SvD. Förslaget föreslås bli finansierat med att avdragsrätten för representationskostnader helt avskaffas.

STOR nyhet.

Till Metro säger utredningens ordförande HG Wessberg att han
hoppas att vårt förslag faller i regeringens tycke.
Ett vackert tillskott till samlingen kontaminationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar