onsdag 15 februari 2012

CORPORATE TAX REFORM: TAXING PROFITS IN THE 21st CENTURY

Martin A. Sullivan har nyligen kommit ut med en bok med rubricerade titel.

Borde läsas av samtliga ledamöter av Företagsskattekommittén.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar