onsdag 22 februari 2012

USA HAKAR PÅ?

Obama vill sänka bolagsskatten i USA, skriver SvD den 22 februari. I dag kommer finansminister Timothy Geithner att presentera huvuddragen i den skattereform som presidenten har valt att bygga en stor del av sin återvalskampanj på.

Bolagsskatten i USA är idag 35 procent och därmed en av de högsta i världen. Lagstiftningen är dock försedd med massor av regler för att stimulera olika branscher och verksamheter, varför många företag har en effektiv skatt på enstaka procent. Så för många företag kan det bli höjd skatt, eftersom sänkningen av skattesatsen förutsätter att specialreglerna avskaffas.

We are going to propose a broad reform that will lower the rates and broaden the base and eliminate and wipe out a very substantial fraction -- dozens and dozens and dozens of special tax preferences for businesses
sade Geithner vid en Senate Finance Committee hearing nyligen.

Näringslivet är därför motståndare till förslaget!!!

Emellertid är även repubikanska presidentkanditater för kraftiga sänkningar av bolagsskattesatsen. Mitt Romney förespråkar en företagsskatt på 25 procent, medan Newt Gingrich vill kapa den till 12,5 procent. Rick Santorum vill slopa den helt för tillverkningsindustrin. Ron Paul vill ha 15 procent i skatt. Allt enligt SvD.

Det är bara att hoppas att förnuftet segrar. Men det är synd att Sverige kommit på efterkälken. Den svenska bolagsskattesatsen, 26,3 procent, ligger numera högt över den genomsnittliga skattesatsen inom EU. Även om skattesatsen sänks i Sverige i takt med den allmänna sänkningen, har Sverige därför ingen fördel. Det har bara det land som går först.

Avskaffa bolagsskatten, denna den farligaste skatten för investeringar och tillväxt, enligt Anders Borg.

DN
NYT
NYT
The Economist
The Atlantic
tax.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar