tisdag 20 september 2011

IFA-KONGRESS I PARIS

Jag har just återvänt från årets kongress med International Fiscal Association (IFA), som denna gång hölls i Paris. Årets diskussionsämnen var:

Cross-border business restructuring och

Key practical issues to eliminate double taxation of business income.

Svenska nationalrapportörer var Maria Andersson, Anders Köhlmark och Karin Lagerbielke från KPMG till det första ämnet och Martin Berglund, doktorand vid Uppsala universitet, och Fredrik Bexelius från Carnegie Investment Bank.Ett antal seminarier hölls också under följande rubriker:

1. VAT aspects of business restructuring

2. The corporate tax base: alternative basis for corporate taxation and its international consequences

3. Credit vs exemption

4. IFA/EU: Double taxation and EU law

5. Recent developments in international taxation

6. Uncertain tax positions

7. Collective investment vehicles

8. IFA/OECD: "Liable to no tax"

9. Immovable property and treaties

10. Tax rulings in an international framework.


Både huvudämnena och det flera seminarieämnen erbjöd möjligheten att diskutera bolagsskattens existensberättigande. Tyvärr går det inte att vara närvarande på alla sessioner, men på dem jag deltog togs frågan över huvud taget inte upp.

Numera är möjligheterna för auditoriet att göra inlägg i debatterna i praktiken obefintliga. Diskussionerna mellan panelmedlemmarna är hårt styrda och planerade så att tiden precis räcker till. I de sessioner jag bevistade i förekom inte ett enda inlägg från auditoriet. I seminarium 2 vore idén att avskaffa bolagsbeskattningen ett närmast självklart alternativ. Jag lämnade in en lapp med ett förslag därom. Det blev omnämnt, men jag erbjöds inte tillfälle att utveckla mina synpunkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar