tisdag 27 september 2011

FRIZONER

SvD refererar den 27 september pamfletten Fri zon (Kalla kulor) av Nima Sanandaji och Stefan Fölster. Fri zon driver tesen att frånvaron av regleringar på internet har frigjort skaparkraft som snarast ska jämföras med liberaliseringen av den svenska ekonomin i slutet av 1800-talet.

Säkert.

Men författarna konstaterar också att många av de nya bolagen flyttar ut. Spotify har ägandet i Luxemburg. Skype förlades redan vid starten i Estland.

Tror jag det. Båda exemplen visar på effektiva sätt att slippa bolagsskatt på outdelade (fonderade) vinster. De medger dessutom frizonbehandling utan att framkalla de besvärliga juridiska och praktiska gränsdragningsproblem som särregleringar har. Som t.ex. nystartzoner.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar