måndag 5 september 2011

REGELBÖRDAN

Alldeles uppenbart behöver företagen blir fler. Men det är också avgörande att de redan existerande företagen växer, skriver Maria Ludvigsson i SvD den 5 september. Höga arbetsgivaravgifter, skatter och den tunga regelbördan är hinder som ideligen påpekas av företagen själva, skriver hon.

Ett annat är den onödiga och skadliga bolagsskatten. Den farligaste (enligt Anders Borg) skatten. Den riktar sig mot själva tillväxten.
Avskaffa den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar