onsdag 21 september 2011

ROBOTHANDEL

Enligt DI den 21 september har det svenska robothandlarföretaget Pan Capital tjänat 3,8 miljarder kronor under åren 2005 - 2010. Deras affärer döms ut som samhällsonyttiga, sägs det i artikeln.

Men DI menar att den bilden inte stämmer:
Tradingjätten Pan Capital har på sex år betalat över en miljard kronor i bolagsskatt i Sverige. --- Bilden av ett företag som inte tillför samhället något stämmer dåligt med verkligheten visar DIs granskning.


Jag kan inte bedöma om verksamheten skadat någon; det förefaller dock som deras kunder varit nöjda. Men låt gå, låt oss anta att verksamheten är samhällsskadlig.

Hur kan man anse att ett samhällsskadligt företag blir samhällsnyttigt genom att betala skatt? Ska skatten anses vara en kompensation för vållad skada? Och varför skulle ett företag med liknande verksamhet som vållat samma slags skada utan att göra vinst inte behöva betala?

En samhällsskadlig verksamhet bör förbjudas och straffbeläggas.

Samhällsnytta är inte det samma som att betala skatt. Skatt ska betalas enligt lag. Genom betalning av skatt överförs resurser (eller snarare dispositionsmöjligheten över resurser) från enskilda till stat och kommun. Någon "nytta" skapas inte. Samhällsnytta är att utföra nyttiga prestationer.

En skatt på bolagets vinst är däremot samhällsskadlig. Och dessutom helt onödig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar