torsdag 24 februari 2011

AMSTERDAM CENTRE FOR TAX LAW (ACTL) - AKADEMIE DER WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER, WIEN

Jag fick ett mail idag från Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL) / University of Amsterdam med en inbjudan till ett seminarium om Tax treatment of interest for corporations - Amsterdam - Friday 1 April 2011.

Det gav anledning till två reflexioner.

Den ena var att mitt spamfilter måtte ha fallerat. Mailet hade ca tretusen mottagare.

Den andra var att detta ämne måste vara ohyggligt viktigt, eftersom erbjudandet riktade sig till så många. Jodå, inbjudan bredde på ordentligt.

The tax treatment of interest is a subject which remains a matter of great importance for corporations all over the world. The Amsterdam Centre of Tax law (ACTL) of the University of Amsterdam (UvA) is organising a seminar which will deal with this subject in-depth by international experts. Topics to be discussed include the difference between the tax treatment of debt versus equity, the allocation of taxing rights, possible base erosion through interest payments and relevant EU law aspects.


Det är bara att hålla med. Det är viktigt, för det går att hantera räntor på olika sätt som kan spara stora skattebelopp. Gör företagen fel eller inte känner till knepen, får de betala skatt i onödan. Ingen skattemyndighet lär hjälpa de skattskyldiga, så det är bara för konsulterna att ta för sig. Följaktligen är seminariet sponsrat av KPMG Meijburg & Co, ett ledande nederländskt konsultbolag i KPMG-gruppen. Det har dom gjort rejält, för det kostar bara 85 €.

Men egentligen är det bara strunt och en ofrånkomlig konsekvens av den onödiga idioti som kallas bolagsbeskattning, dvs. beskattning av företagens vinster. Avskaffa bolagbeskattningen och hela problematiken sjunker ihop som en sufflé. Tänk att en så viktig sak som företagets finansiering styrs av skatteregler och inte bara företagets behov.

Kursen är inte ett aprilskämt.

Samma dag fick jag med den vanliga posten en inbjudan till en skattekonferens i Wien från Akademie der Wirtschaftstreuhänder om Recent Developments in Tax Treaty Practice i fyra och en halv dag för 3.450 € + 20 % moms, alltså totalt närmare 40tkr. Därtill kommer resa och logi, så totalt blir det en kostnad på minst 50 tkr.

Så nog orkar bolagsbeskattningen bära dryga kostnader, dvs det är lönsamt att planera bort den och/eller lära sig var fällorna finns.

Varför?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar