lördag 12 februari 2011

GOD REVISIONSSED

Revisionsberättelserna innehåller numera en lång harang om att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Därefter kommer en mångordig redogörelse för vad detta antas innebära samt en friskrivning om att revisorerna med hög men inte absolut säkerhet förvissat sig om att redovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Här (sid. 152) är den senaste revisionsberättelsen för Handelsbanken. Läs den och fundera.

Handelsbankens tidigare VD och styrelseordförande Jan Wallander ironiserade med rätta över detta vid bolagsstämman 2009 och undrade om det innebar en varning.

Med tanke på vad som inträffat sedan dess och finansmarknadsminister Peter Normans missnöje med revisorskåren, ska det bli spännande att se om revisorerna framhärdar med denna fullkomligt självklara men helt onödiga utläggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar