lördag 26 februari 2011

IRLAND PÅ VÄG UT UR KRISEN

Jag läser med intresse och glädje den irlänske stockholmsambassadörens artikel i Dagens Industri den 26 februari om att utvecklingen på Irland redan börjat vända.

Irlands ekonomi är liksom Sveriges
till stor del beroende av handel och konkurrenskraften hos exportföretagen. Fast den inhemska efterfrågan har varit svag, har Irlands företagssektor visat en utmärkt återhämtningsförmåga. Exporten höll sig stark även under den svåraste kristiden och är med en rekordtillväxt på 13 procent under slutet av 2010 redo att driva vår ekonomiska återhämtning.

Irlands bolagsbeskattning har varit en väsentlig del av vår ekonomiska utvecklingsstrategi sedna 1950-talet och en central faktor i utvecklingen av den irländska ekonomin. Skattesatsen på 12,5 procent är transparent, rättvis och jämnt fördelad, och alla våra större politiska partier är för att bervara den.


Det är bara att applådera. Men det skulle vara ännu bättre om bolagsskatten avvecklades helt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar