torsdag 13 januari 2011

ENKLARE ATT BETALA SKATT

I Dagens Industri den 13 januari skriver Anders Borg och Maud Olofsson om det förslag till en skatteförfarandelag som snart skall överlämnas till Lagrådet. Regeringen föreslår att hela skatteförfarandet samlas i en enda lag och att ­rättssäker­heten stärks. För att minska de administrativa kostnaderna presenterar regeringen också ett antal förslag för att minska kraven på uppgiftsinlämning. Bestämmelserna om skattetillägg kommer att ändras. Det innebär bland ­annat att de fasta nivåerna för delvis ­befrielse från skattetillägg tas bort och att utrymmet för frivillig rättelse blir större.

Dessutom ska frågan om skattetillägg och rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger (ne bis in idem) samt nivåerna på skattetilläggen utredas.

För att öka sysselsättningen måste vi också fortsätta arbetet på att skapa goda villkor för att starta och driva ­företag, skriver Borg/Olofsson, bland annat genom att minska regelkrångel och underlätta företagens vardag. Att reglerna om ­skatteför­farandet upplevs som rättssäkra och tydliga är viktigt för hela samhället.

Den modernisering som nu föreslås är ett viktigt led i arbetet med att ­skapa ett bra näringslivsklimat. Om ­reglerna utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt, kan företagarna ägna mer tid och resurser åt att driva och ­utveckla sin verksamhet. De kan lägga kraft på att växa och anställa fler. Det blir också enklare för nya företag att starta och etablera sig.

De förslag som nu läggs fram är ett steg i rätt riktning för att öka ­rätts­säkerheten, men det finns mer att ­göra, skriver Borg/Olofsson.

T.ex. avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar