söndag 30 januari 2011

SLÅ SIG FÖR BRÖSTET

I SvDs ledare den 30 januari tycker PJ Anders Linder inte att det är konstigt att fyra ministrar "slår sig för bröstet" och talar om en ny Sverigebild med rekordhög tillväxt, en arbetsmarknad under återhämtning och statsfinanser på väg mot rejäla överskott.

Jo det vore det, om de gjorde så.

Juridikbloggen kommenteras hovrättsdomen om översättaren av mangaserier. Där hävdas det att

vi brukar ju "slå oss för bröstet" och framhålla den svenska yttrandefrihetslagstiftningen som unik och stark.


Nej Mårten Schultz.

I Näringslivsdelen av SvD den 30 januari skriver Andreas Cervenka om företag som köper företag. I många fall går det illa. Det senaste fallet är Vattenfalls köp av holländska Nuon, där Vattenfall tvingats skriva ned goodwill med 4,5 miljarder kronor. Finanschefen bagatelliserar det som en bokföringstekninsk åtgärd, för att ingen ska tro att det gör något. Det gör det! Det är ett erkännande av att det svenska samhället tycks ha flyttat över 4,5 miljader kronor till det holländska. Cervenka avslutar artikeln med en erinran om att Claes Dalbäck glatt satt kvar som ordförande i Stora Enso, trots företagets katastrofala köp av ett amerikansk bolag.
Ett enda företags köp usla köp kan alltså vara dyrare än alla svenska bonusprogram genom tiderna. Något att tänka på när företagslednignarna "bröstar upp sig" inför årets förvärvsfest.


Bravo Cervenka

Se SAOB bröst 2 b δ) slå sig för sitt bröst (äfv. för bröstet), [efter motsv. uttr. i bibeln, närmast efter det nedan anförda bibelstället ur berättelsen om den själfgode fariséen o. den ödmjuke o. förkrossade publikanen]
ss. uttr. för sorg o. förtviflan; äfv. bildl. Publicanen stoodh longt jfrå och wille icke eens häffua sin öghon vp til himmelen, vtan sloogh sitt bryst seyandes (osv.). Luk. 18: 13 (NT 1526). STRINDBERG HMin. 1: 49 (1905). β’) (förr) ss. uttr. för bedyrande l. försäkran att hvad man yttrar är sant; jfr lägga handen på hjärtat l. bröstet (se ε). (Hon hade) tagit sig här på (dvs. på sin försäkran) Gudh till hiälp och slagit sig för bröstet. ConsAcAboP 3: 505 (1671). γ’)
[anv., under anslutning till uttr. brösta sig, yfvas, uppkommen gm minnesfel, i det att man felaktigt tillagt den själfgode fariséen i den nytestamentliga berättelsen om fariséen o. publikanen den åtbörd gm hvilken publikanen ger uttryck åt sin förtviflan (se α')]
bildl. VL 1907, nr 114, s. 2. Kanske skall nykteristen slå sig för sitt bröst och beskärma sig öfver dessa ”publikaner och syndare”, som kunnat deltaga i en sådan ”orgie” (dvs. en studenfest med punsch). 1LundagKron. 218 (1918).

Mea culpa.
Those saying the prayer beat their breast at the italicized words.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar