lördag 29 januari 2011

FLER KAMPRAD

Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia, har skrivit en förnuftig och sansad debattartikel i SvD den 29 januari under rubriken Sverige behöver fler som Kamprad. En välgörande motvikt mot dravlet i Uppdrag Granskning.

Sjögren avslutar artikeln med en erinran om att Sverige i början av 1900-talet hade en donationskultur, men att den kom att släckas ut av statliga transfereringssystem, höga inkomst- och företagsskatter samt regleringar av kapitalmarknaden. Den senaste tidens avregleringar och slopande av arvs- och förmögenhetsskatter möjliggör en renässans för en donationskultur i Sverige.

Ja, låt oss hoppas på det, men varför ska det behöva stimuleras med avdragsrätt, som Sjögren föreslår? Om det är så att familjedynastier och privata storkapitalister känner att de vill återföra en del av sina förmögenheter till samhället via donationer, är det väl inkonsekvent att staten skulle bidraga till donationen genom att avstå skatteinkomster. Vem vill kalla sig donator om alla vet att någon annan (staten) varit meddonator?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar