söndag 23 januari 2011

BOLAGSBESKATTNING I USA

Martin Sullivan, känd amerikansk skatteekonom med förflutet i US Treasury (finansdepartementet) och Joint Committee on Taxation (skatteutskottet i Kongressen) och skribent för de stora skattepublikationerna, talade den 20 januari inför USA-Kongressens Ways and Means Committee om bolagsbeskattningen.

Hans första punkt var: Reduction in the Corporate Tax Rate is a Necessity.
Sedan Japan beslutat att sänka sin bolagsskattesats med 5 procentenheter har USA den högsta bolagsskattesatsen i världen.
A high corporate tax rate is an invitation for a host of troubles. It encourages corporations to issue debt. It encourages corporations to engage in complicated and expensive tax planning. Most of all, it reduces investment and job creation in the United States.

Även Canada sänker sin bolagsskatt.

Talet som finns här innehåller många självklara påpekanden om bolagsbeskattningens destruktiva egenskaper. Egendomligt nog föreslår han inte att den bör avvecklas, vilket förklaras av det prekära statsfinansiella läget.
With these enormous and unprecedented budget pressures, it seems reasonable to assume necessary corporate tax cuts must be accompanied by corporate base broadening.
Den nödvändiga reduktionen av skattesatsen ska kompenseras med basbreddning, så att de totala bolagsskatteinkomsterna blir oförändrade, vilket även finansministern Timoty Geitner förordat. Samma idé har uttalats i direktiven till den svenska bolagsskattekommittén som nu ska tillsättas. Skillnaden är bara den att den svenska skattebasen knappast kan breddas, medan den amerikanska är försedd med massor av specialregler för olika branscher. Redan utrensningen av dessa specialregler framhåller Sullivan som en stor förbättring:
Government should not attempt to outguess the market and pick winners and losers. --- Favorable treatment of one sector over another generally hurts overall competitiveness because the free market allocation of capital is distorted. To promote economic growth and maximum job creation all corporate business should be taxed evenly. Low rates of corporate tax are desirable for all these businesses. Any relaxation of current international rules would only increase disproportionate benefits for multinationals versus other businesses. To do this in the fairest and most efficient manner possible, we should minimize the enormous tax breaks for offshore job creation made possible by aggressive transfer pricing and use the revenue gains to lower corporate tax rates for all U.S. corporations.


Han påtalar med rätta den fruktlösa kampen mot företagens möjligheter att föra över vinster till lågskatteländer genom transfer pricing.
The arm’s-length method is seriously flawed in both theory and practice. The theoretical problem is that because of synergies within large corporations—what economists call “economies of scope”—the economic relationship between entities within a corporate group are not the same as those between unrelated parties. The practical problem is the lack of truly comparable unrelated transactions that can be used to apply the arm’s-length method to related-party transactions. Modifying the arm’s-length standard will not get the job done.


Någon egentlig lösning på problemet har han dock inte, utöver att en kraftig reduktion av skattesatsen skulle vara till viss hjälp. Schblonmässiga fördelningar kräver överenskommelser med berörda stater. CFC-regler (subpart F-regler blir extremt komplicerade).

Det finns bara en lösning, och den är enkel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar