lördag 23 oktober 2010

RÄNTEAVDRAG = KRYPHÅL TYCKER V

Nu har vänsterpartiets ekonomiska talesman Ulla Andersson hakat på Dagens Industris kampanj om att ränteavdrag skulle innebära kryphål. Hon har tillsammans med fem andra riksdagsledamöter skrivit en motion till Riksdagen under rubriken "Stoppa riskkapitalbolagens skatteplanering". Enligt DI den 23 oktober kräver vänsterpartiet en översyn av lagstiftningen och vill att skatteutskottet ska uppmana regeringen att genomdriva en sådan. I första hand bör den s.k. skatteflyktslagen göras om. "En översyn bör vara inriktad på att säkra skatteflyktslagen som ett effektivt instrument i Skatteverkets arbete med att förhindra upplägg som inte är affärsmässigt motiverade och enbart görs i syfte att kringgå svensk skattelagstiftning."

Suck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar