tisdag 5 oktober 2010

REGERINGSFÖRKLARINGEN

Två punkter av regeringsförklaringen är för mig av särskilt skatterättsligt intresse.

1. En företagsskatteutredning ska tillsättas.

Regelförenklingsarbetet fortsätter. Det gör också satsningen på kvinnors, ungas och invandrares företagande. En särskild satsning görs för att stärka utvecklingskraften i norra Sveriges inland. En bred utredning av företagsbeskattningen ska inledas. Syftet är att utforma beskattningen så att investeringar och sysselsättning gynnas.


2. Avdrag för gåvor. Men - tack och lov - begränsat till hjälpverksamhet och bara om ekonomin tillåter.

Vi vill fortsatt uppmuntra de ideella krafterna genom att förenkla för engagemang och låta det civila samhällets gemenskaper utvecklas i enlighet med sin särart. Vi vill samarbeta med och komplettera den ideella sektorn, inte styra över och konkurrera. Som ett led i detta och om ekonomin tillåter är ambitionen att införa avdragsrätt för gåvor till hjälpverksamhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar