måndag 23 augusti 2010

VOLVO KÖPS MED BOLAGETS EGNA MEDEL

Aktierna i ett aktiebolag får inte köpas med bolagets egna medel. Ett bolag får därför inte heller låna ut pengar till den som ska köpa aktier i bolaget (21 kap. 5 § ABL). Aktiebolaget får inte ens ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären ska förvärva aktier i bolaget. Denna regel är ganska lätt att tillämpa på små företag, där det är tydligt vad som sker. I synnerhet när köparens ekonomi och resurser är långt ifrån tillräckliga för att köpa aktierna.

I stora företag och i komplicerade koncernstrukturer är det inte lika uppenbart vad som sker.

Dagens Industri har försökt kartlägga förvärvstrukturen i Geely - Volvo och kommer fram till att "det svenska bilbolaget får stå för hälften av köpeskillingen". Det tycks som Geely har skapat ett svenskt förvärvsbolag som tagit över ett lån för aktieförvävet med Volvo PVs tillgångar som säkerhet. Det är sådant som inte är tillåtet - i vart fall om inte köparen på annat sätt ändå är god för förvärvet.

Köpeskillingen betalas med utdelningar av Volvo PVs vinster, står det i artikeln. Jag skulle tro att det blir genom koncernbidrag till förvärvsbolaget, som därigenom får en skattepliktig inkomst som det kan dra sina räntekostnader från. Koncernbidraget eliminerar vinsten i Volvo PV.

Simsalabim.

De vinster som ska betala Geelys skulder till Ford blir därmed inte beskattade i Sverige. Det skulle förvåna om inte Geely hittat en plats för det företag som tar emot räntan där räntan inte beskattas. Några vinster att beskatta i Sverige lär det i alla fall inte bli förrän likviden är slutbetald och lånet amorterat.

Tänk vad mycket enklare det skulle varit om Sverige hade avskaffat bolagsbeskattningen. Då skulle det ackumulerade vinstkapitalet kunna bli kvar i Sverige. Nu föranleder beskattningen att det går ur landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar