torsdag 26 augusti 2010

PRICEWATERHOUSE COOPERS SKATTEUNDERSÖKNING

SvD skriver den 26 augusti om en undersökning som revisions- och rådgivningsföretaget PriceWaterhouseCoopers gjort bland 300 skattechefer i större svenska bolag.

Personalbeskattningen, det vill säga inkomstbeskattningen och arbetsgivaravgifterna, toppar skattechefernas lista på viktiga skatteförändringar efter valet.

Skattecheferna ser däremot inte någon ytterligare sänkning av bolagsskatten som en högprioriterad fråga.

Nej, det är väl klart att personbeskattningen spelar störst roll. Inkomstskatter och arbetsgivaravgifter svarar ju för 874 av offentliga sektorns totala skatteintäkter på 1 467 miljarder kr, dvs 60 procent. Skatt på konsumtion och insatsvaror uppgår till 433 miljarder kr, så sen är det inte mycket över för kapitalskatter, 160 miljarder. Av kapitalskatter är bolagsskatten 82 miljarder, dvs drygt 5 procent av alla skatter och avgifter (se prop. 2009/10:100 sid. 66).

Men bolagsskatten är mycket intressantare än de övriga skatterna med sin anknytning till företagsekonomi, stora affärsbeslut, redovisning, internationella transaktioner mm och erbjuder rikliga tillfällen till skatteplanering och arbetstillfällen för konsulter och skattechefer. Så det är kanske inte så konstigt att skattechefer och konsulter inte framhåller sänkning av bolagsskatten som prioriterad.

Och bolagsskattens problem är roliga att lösa och det ekonomiska utfallet ofta mycket stort, dvs värt mycket pengar. Med lägre bolagsskatt blir vinsterna av skatteplaneringen mindre - och därmed konsultarvodena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar