torsdag 26 augusti 2010

BOLAGSSKATTEN - EN AV DE SKADLIGA SKATTERNA

I Alliansens Valmanifest 2010 - 2014 (sid 10 -11) omnämns bolagsskatten som en av de skadliga skatterna. Trots det förespeglas vi inte någon reduktion av den skatten. Bara om ytterligare ekonomiskt utrymme uppstår anser Alliansen att det är motiverat att genomföra ytterligare lättnader för att stärka tillväxten.

Man sannolikt kostar det inte ett dugg att avskaffa bolagsskatten.

Alliansen avser att tillsätta en bred utredning av företagsbeskattningen, som syftar till att utforma beskattningen så att investeringar och sysselsättning gynnas. Utredningen kommer att analysera hur olika skatteförändringar bör rangordnas.

Den utredningen är redan gjord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar