onsdag 25 augusti 2010

EN SKATTEUTREDNING FÖR BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT

SvD och tidningarna skriver den 25 augusti om Alliansens förslag till företagspolitik. Momsen på restaurang- och cateringtjänster ska sänkas från 25 till 12 procent, skriver tidningen. Cateringmomsen är dock redan 12 procent, så där blir det ingen förändring. Förutom den förväntade stimulansen till restaurangnäringen uppnås sålunda en förenkling genom att en besvärlig gränsdragningsproblematik försvinner.

Alliansen säger sig verka för att Sverige ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt företagsklimat. Alliansen ska därför tillsätta en bred utredning, med uppdrag att utforma en mer rättvis och effektiv företagsbeskattning, för att gynna investeringar och sysselsättning i Sverige samt förbättra tillgången till riskvilligt kapital. Utredningen kommer bl.a. att analysera effekterna av de skatteförändringar som kan vara aktuella i en värld med global konkurrens och med behov av robusta skattebaser.

Den analysen är redan gjord. Det enklaste sättet för att ge Sverige ett internationellt konkurrenskraftigt företagsklimat är att ta bort bolagsskatten. Det kostar förmodligen ingenting. Det innebär kanske en ren kameral vinst.

Därtill kommer effekten på företagande och risktagande. Och vilken förenkling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar