tisdag 23 februari 2010

ASTRAZENECAs TRANSFER PRICING-PROBLEM

AstraZeneca har nått en uppgörelse med de brittiska skattemyndigheterna om koncernens internationella internprissättning, transfer pricing. Enligt notiser i SvD och i Dagens Industri den 23 februari ska AZ betala 505 miljoner GB£, motsvarande 5,6 miljarder kronor för att lösa alla krav i ärendet.

Det behöver i och för sig inte säga någonting om själva tvistens storlek, men man kan nog ana att det omtvistade beloppet rört sig om hundratals miljoner eller miljarder kronor. Skattebasen, dvs. det omtvistade prissättningsbeloppet, kan med en skattesats på 28 procent beräknas till ett drygt tre gånger så stort belopp. Nu är AZ ett så stort företag att inte heller sådana intäkts/kostnadsbelopp är svårhanterade, men kostnaden för att komma överens i denna tvist om påvens skägg måste röra sig om tiotals eller hundra miljoner kronor. Både på myndighetssidan och företagssidan. Vilket konsultarvode!

Kostnaden är säkert väl värt sitt pris för AZ. Skatten hade blivit ännu högre utan kvalificerat biträde i skenfäktningen. Men vilken nytta har skattekonsulten som håvat in arvodet gjort mänskligheten?

Det som Storbritanninen nu vunnit genom överenskommelsen med AZ kommer att gå ut över andra länder vilkas skattebaser minskas. Om nu inte dessa håller emot. Då blir det en tvist mellan staterna. Den enes bröd, den andres död. Ett nollsummespel till gigantiska kostnader. Och helt i onödan.

Nästa varv på denna skatteskruv drogs för svensk del med införandet fr.o.m. 1 januari i år om lagstiftning om prissättningsbesked (SFS 2009:1289).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar