tisdag 16 februari 2010

INGEMAR HANSSON NY GD FÖR SKATTEVERKET

Ingemar Hansson har utsetts till generaldirektör för Skatteverket. Ett bra val. Verket - och han - är att gratulera.

Sverige är att gratulera om han lyckas få gehör hos politikerna för sin uppfattning att bolagsbeskattningen bör lindras. I Dagens Industri den 16 februari uttalar han att bolagsskatten borde vara lägre - framför allt för att öka investeringarna i Sverige. Som GD för Skatteverket borde han utnyttja denna sin insikt och inplantera hos personalen på SkV att inte driva meningslösa men resurskrävande processer mot företagen.

Nyligen (11 februari) lyckades ett företag äntligen i Regeringsrätten (mål nr 3911-08) få rätt mot SkV i att det kunde låta sig beskattas för en återförd periodiseringsfond trots att det inte löst upp fonden i redovisningen. Vad fanns det för fiskalt intresse att driva den processen?

I ett annat mål, även det avgjort den 11 februari, (4125-09) slapp en företagsägare beskattning för utbetalning av ett belopp som motsvarade ett förbjudet lån som personen redan blivit beskattad för och återbetalt till företaget. Allt var ju redan återställt och den aktuella transaktionen var bara den avslutande delen. Det fiskala intresset hade tillgodosetts redan genom beskattningen av det förbjudna lånet. Han behövde då inte ha återbetalt beloppet. Nu gjorde han det och därför hade han all anledning att utan beskattning få tillbaka beloppet. Skatterättsnämnden hade medgivit att han skulle kunna få tillbaka sina pengar utan beskattning, men SkV överklagade.

Processföring får inte drivas på rent jävulskap eller bara för att rida på ord i oträngt mål. Skulle SkV fått rätt i Regeringsrätten i dessa fall hade rimligen lagstiftningen snarast måst ändras. Inse att lagstiftaren inte har något intresse av att lägga ut snubbeltråd i terrängen, och att inkomstbeskattningen måste begränsas till faktiska inkomster (när det inte finns särskilda schablonregler som i alla fall fingerar att inkomst finns).

Fast helst borde bolagsbeskattningen avskaffas helt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar