fredag 5 april 2013

(S) FOKUSERAR PÅ SMÅFÖRETAG

Vi fokuserar på att stärka Sveriges konkurrenskraft så att företagen kan expandera och nyanställa. Så blir jobben fler. Till detta kommer ordning och reda i ekonomin, något vi aldrig kompromissar om.
 
Så skriver STEFAN LÖFVEN (S), partiledare, och MIKAEL DAMBERG (S), gruppledare i riksdagen, i en debattartikel i SvD den 5 april.

Det låter utmärkt.

De skriver att
mindre företag [har] särskilda förutsättningar och utmaningar som kräver en mycket bättre politik än i dag för att underlätta för dessa företag så att de kan expandera och nyanställa.
Vi vet att mindre företag kan ha svårt att nå ut på en exportmarknad, att det kan vara riskfyllt med nyanställningar och svårt att få tillgång till det kapital som behövs för att expandera.
 
Ett hinder för den eftersträvade expansionen är bolagsskatten som tar 22 procent av tillväxten.

Avskaffa bolagsskatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar