tisdag 9 april 2013

RÄNTEAVDRAG TILL UTLÄNDSKT MODERBOLAG

SvD har letat fram ett rättsfall rörande ett svenskt bolags avdrag för kostnad för ränta till moderbolag. En kammarrätt har ändrat underinstansens dom och medgivit avdrag för en ränta på nio procent. Skatteverket ansåg att företagets moderbolag Niam III Jersey borde ha tillämpat en lägre räntesats än nio procent, eftersom ägarförhållandet innebar att kreditrisken för långivaren får anses obetydlig. Därför höjde verket fastighetsbolagets inkomst samt påförde skattetillägg. Kammarrätten anser dock att Skatteverket inte lyckats visa att bolaget betalat för höga räntor till det utländska moderbolaget och medgav avdraget.

Man kan i och för sig ställa sig undrande inför en räntesats i dessa dagar på nio procent. I synnerhet som lånet lämnats till ett helägt dotterbolag och hela risken ändå ligger hos moderbolaget. Resonemanget om kreditrisk är egentligen helt befängt i en sådan situation. Men sådan är nu skattelagstiftningen - eller i vart fall skattepraxis. Frågan har prövats flera gånger, så utgången i det här målet innebär inte något nytt.

Men SvD använder målet för  att göra stor sak av reglerna mot räntesnurror. Tidningen använder t.o.m. rubriken Skatteverket på pumpen i mål om räntesnurra. Det är ju inte alls det målet handlar om. Det är kanske t.o.m. så att målet avsåg ett taxeringsår när reglerna mot räntesnurror ännu inte införts.

Det här målet innebär därför inte alls någon kritik mot reglerna om räntesnurror eller att de varit misslyckade.  De har de kanske varit, men det har inte prövats ännu. Det här målet gäller s.k. transfer pricing, d.v.s. prissättning på transaktioner mellan närstående företag.

Dålig journalistik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar