onsdag 10 april 2013

OKTOGONEN

Värdet av aktieportföljen i Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen har för första gången nått över 20 miljarder kronor. Vid årsskiftet uppgick värdet till drygt 16 miljarder kronor och den sista december 2011 var marknadsvärdet drygt 12 miljarder, skriver Dagens Industri den 10 april.

Portföljen består till 90 procent av A-aktier i Handelsbanken. I mars handlades aktien till rekordnivåer omkring 290 kronor, 25 procent upp sedan årsskiftet.

Handelsbanken sätter av vinstandelar till Oktogonen varje år som banken når specifika mål för avkastning på eget kapital. Högre avkastning än genomsnittet av konkurrentbankerna.

För 2012 tilldelades stiftelsen mer pengar än någonsin, 1.020 miljoner kronor. Det var en följd av att banken höjde aktieutdelningen, avsättningen till Oktogonen får maximalt uppgå till 15 procent av utdelningen till aktieägarna.

Omkring 22.000 nuvarande och tidigare anställda på Handelsbanken är delägare i Oktogonen. Från 60 års ålder har de rätt att begära ut sin andel i pengar. Andelen är avhängig anställningstid i banken.

Avsättningar från banken och tillväxt av placeringarna har givit andelsvärden på uppemot 10 miljoner kronor, att utkvittera vid pensionen. Det maximala beloppet på 14 miljoner kronor förutsätter att personen jobbat heltid i Handelsbanken sedan 1972, men någon sådan anställd finns inte längre kvar, uppger Oktogonens ordförande Tommy Bylund.

Äran av detta  tillkommer Jan Wallander, bankens VD mellan 1970 och 1978 och därefter dess stryrelseordförande till 1991. Hans principer för drivande av bankverksamhet, som han införde i den fallfärdiga banken 1971 och som fortfarande gäller, har skapat en synnerligen effektiv organisation. Oktogonen, som var hans idé, har bidragit till att skapa en enastående företagskultur. Personalen är rimligen inte mer begåvad än anställda i SEB eller Nordea och pengar ser lika dant ut i alla banker. Ändå har målet högre avkastning än genomsnittet av konkurrentbankerna överträffats alla år utom ett sedan 1973. 1992 blev det förlust och då gjordes inte heller någon avsättning, men i 37 år har avsättningar gjorts.

Fantastiskt. Tack  Jan Wallander.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar